Foto av Gert Z Nordström.

Gert Z Nordström, f. 1931, professor, bildforskare, konstnär.

1951-1954

studier vid slöjdföreningen skola (nu HDK), Göteborg.

1954-1958

studier vid Valands konsthögskola, Göteborg.

1962

examinerad teckningslärare vid Konstfack, Stockholm.

1968-1990

bitr. rektor och prorektor vid Konstfack.

1968-1984

föreståndare och prefekt för högskolans bildlärarutbildning.

1985

professors namn.

1990-1996

professor i bildpedagogik vid Konstfack.

1996-1999

professor i kommunikationsvetenskap vid högskolan i Jönköping.

2000-2002

professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.

bild

Gossen som inte ville sluta skolan

Min nya bok (boksläpp 3/5 2011) är självbiografisk och handlar mycket om hur jag med en ny pedagogik och bildteori bidrog till en ny syn på bild- och konstanalys och att vi i dag har ett bildämne i skolan som skiljer sig från det gamla ämnet ”teckning” Jag beskriver hur en entusiastisk lärar- och elevkår i bildlärarutbildningen vid Konstfack jobbade kreativt och fantasifullt under revoltåren 1968 och framåt. I boken finns också spännande moment från den omvälvande tiden i Göteborgs konstliv på femtiotalet då jag studerade vid Valands Konsthögskola för Endre Nemes och Torsten Renqvist.

Boken kostar 250:- + frakt (65:-) och kan köpas direkt från mig.

gertznordstrom@yahoo.se
Insätts till Gert Nordström, bankgiro: 762-1444